Ett interaktivt kartbaserat och mobilanpassat  beredningsprogram för kompletta digitala arbetsunderlag genom hela processen


Ta en snabb titt på hur GIDA kan hjälpa er framåt 

 

Klicka här för att se hur mycket kan GIDA hjälpa er att effektivisera.

Funktioner

 

Interaktiv kartaRita, importera och exportera lager. Lägga kommentarer på geoobjekt. Köp av Lantmäteriets fastighetskarta, ortofoton och gränsnoggrannhet med klickbara fastigheter. Tillagda onlinekällor som Fornsök och Skogens pärlor.
 

MaterialberedningMaterialval kopplas direkt till geoobjekt i karta och kan enkelt kopieras inom eller mellan projekt. Materialval utifrån grossister eller egna skapade materiallistor för att generera byggprotokoll. Kostnadskalkyl (som P2-kalkyl) skapas från inlästa mallar som EBR, KLG1 eller egna mallar. Kostnader kan visualiseras i geoobjekt.
 

Kartproduktion och dokumentGenom sparade inställningar kan olika typer av kartor, som schaktkartor och byggkartor, enkelt genereras med kopplade kommentarer och material. Skapa sammanställningar och dokument av olika slag som enkelt kan uppdateras vid revideringar, exempelvis schaktprotokoll och byggprotokoll Integrerat mot Excel/Word/Powerpoint/PDF för import och export av dokument.
 

KommentarerSkapa kommentarer och taggar som enkelt filtreras till valda objekt, kartor och mallar. Möjlighet till sammankoppling med LineInspector för geobaserade kommentarer och foton. Kommentarer kan enkelt läggas till under alla steg i processen vilket skapar ständigt uppdaterade underlag.
 

Smidig hanteringKan skapa en helt digital beredning att användas av entreprenörer vid utförandet, för ett ständigt uppdaterat och papperslöst arbetsunderlag. Webbaserad och mobilanpassad för smidig användning i fält. Ingen installation behövs. Projekt kan enkelt delas mellan flera användare med olika behörigheter. Enkel revidering av underlagen genom sammankopplad data.
 

Fastigheter och markvärderingKöp av fastighetsägarinformation och enkel sökning av telefonnummer. Hantering av fastigheter och markägare kopplad till interaktiv karta. Loggbok och möjlighet att lägga till kommentarer, foton och status. Automatik för ifyllnad av olika dokument som markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll och avtalskartor för enkel avtalshantering.

Heltäckande system

En förenklad infrastruktur med strategiskt tillvägagångssätt. Allt i en plattform med API för integration. Ett system som reducerar flera andra system.

Säkerhet och integritet

GIDA jobbar med systematiskt säkerhetsarbete. Detta skapar en trygghet i allt från hantering av risker i utvecklingsskedet till säkerhet i datalagring och driftmiljö. GIDA möjliggör enklare hantering av integritet, i enlighet med GDPR, där rensning av personuppgifter kopplat till markägare hanteras per automatik

Samverka med flera parter

Genom GIDA kan flera aktörer gemensamt samverka i systemet, som kan bestå av allt ifrån gemensam granskning av underlaget till att registrera GEO-baserade kommentarer under utförande. Systemet möjliggör även att enkelt lägga till GEO-data från andra källor där användaren själv kan välja vilken information som är relevant att ta del av alternativt välja en fördefinierad vy som av beredaren är anpassad för ett specifikt moment.

Effektivisering

Förenkla arbetet genom automatisk datagenerering och smarta funktioner. Exempel på smarta funktioner är datasammanställningar, kartgenerering och avtalsgenerering.

Kontaktperson:
Vilhelm Rosén

 

 


Postadress:
Faxholmsgatan 3
826 50 SÖDERHAMN

 

 

Telefon: 
010-482 50 27

Meddelande